سبزیجات (11)

غذای آماده سوخاری (17)

غذای آماده همبرگر (9)

نان،خمیر و سیب زمینی آماده (6)

9595 (7)

پیتزا نیمه آماده (2)