سبزیجات (11)

غذای آماده سوخاری (16)

غذای آماده همبرگر (9)

نان،خمیر و سیب زمینی آماده (4)

9595 (7)

پیتزا نیمه آماده (2)