حلوا شکری، ارده و کنجد (9)

شکلات صبحانه (13)

عسل (3)

غلات صبحانه (9)

کره بادام زمینی (11)

مربا (10)